Artpit > Photo > Color > Iluminata - Sub rosa (Milenka)
Back
Share

Barbora Bálková

Iluminata - Sub rosa (Milenka)

SIZE

MEDIUM

30 000 Kč
 

Projekt Iluminata zobrazuje jednotlivé okamžiky odpovídající podstatným životním etapám společných každému člověku, který má možnost normálně se vyvíjet a ve svém životě pravděpodobně projde základními proměnami souvisejícími s růstem, vývojem a zráním. Bude se tedy účastnit např. v tématu rodiny, partnerství, mateřství, osobního nasměrování apod. V Iluminatech tato témata nahlížím vlastní specifickou optikou, jež se logicky opírá o hodnotu spíše ženské zkušenosti.

Takovýto prožitek převádím do vizuální podoby, v níž se ho snažím konfrontovat s mytologií, podvědomými archetypy i některými díly z historie výtvarného umění a od nich odvozenou symbolikou.

Maximální počet výtisků jedné fotografie: 10

Tloušťka plexiskla: 5 mm. Plexisklo je pevné a neprohýbá se.

Formát na přání - v poměru 2:3 (V:Š)

Fotografii je nutné umístit tak, aby byla prosvícena - tedy před okno nebo jiný zdroj světla.

Number of Views: 4726

More works from Barbora Bálková

Iluminata - Sub rosa (Milenka)
Iluminata - Sub rosa (Milenka)
Iluminata - Sub rosa (Milenka)
This site uses cookies to provide services and analyze traffic. You consent to the use of cookies by using this site. More on cookies OK