Věra Krumphanzlová

Věra Krumphanzlová

malba


Akademická malířka, členka Unie výtvarných umělců, Jednoty umělců výtvarných, Nového sdružení pražských umělců. Narozena v Praze, kde také žije a pracuje.

Na přelomu 70. let vystudovala v Železném Brodě Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou (SUPŠS) a v Praze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (VŠUP). Studovala kaligrafii (nauka o písmu) a sumii (nauka o japonské tušové malbě) na Japonské ambasádě a v Japonsko-české společnosti v Praze.

Svoji uměleckou dráhu započala v 70. letech 20. století, zejména ilustrováním pro dětské časopisy Sluníčko, Mateřídouška, ABC, užitou i volnou grafikou. Podílela se jako animátorka na Česko-francouzském celovečerním kresleném filmu Divoká planeta, pracovala v rozhlase, v televizi (Malý televizní kabaret, Zpívánky, Studio mladých) V letech 1996 - 2000 pracovala jako kurítorka a vedoucí galerie Chodovské tvrzi v Praze, kde se podílela na realizaci cca 80 výstav významných českých i zahraničních umělců, inspirovala a realizovala mnoho kulturních projektů.

Zhruba od 90. let 20. století se zabývá ve větším měřítku malbou, preferuje výrazně abstraktní malbu, experimentuje a vytváří vlastní techniky se základem v monotypu.

V letech 2000-2008 jako architekt, manager a autor mnoha výstavních projektů pro Magistrát hl. m. Prahy, pro Ministerstvo školství ČR (např. Schola pragensis) a Dům národnostních menšin (Etnika v kultuře), Portheimka (Prolínání 1, Prolínání 2), KK Poštovka do roku 2015 (cca 70 výstav současného umění).​

V roce 1999 získala mezinárodní ocenění za grafickou tvorbu a absolvovala měsíční stáž ve Francii. Koncem roku 2009 získala nadační stipendium a absovovala měsíční stáž v atelieru francouzského malíře Jeana Miotte v Provence (Pignans). V srpnu roku 2010 absolvovala v Polsku III. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2010 a posléze i roku 2014 VIII. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2014. Realizovala cca 160 samostatných výstav.

Její grafická a malířská tvorba je součástí sbírek, galerií a muzeí v Německu, Holandsku, USA, Japonsku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii a samozřejmě v České republice.

Má tři syny, Davida, Roberta a Michala.

Ocenění

2014

  • Cena Prahy 11

2008-2015

  • Znojmo Znovín – Loucký klášter, trvalá expozice

2010-2015

  • Vltavotýnské výtvarné dvorky

1999-2009

  • Pravidelná účast na výběrové mezinárodní výstavě Nejlepší grafika roku

1999

  • Galerie Dorothea – SNR – grafika

1998

  • 2. cena Arezzo – Itálie – drobná grafika, Nagasaki – Japonsko – světová grafika

1988

  • Ex libris – Nancy Francie – zvláštní cena

1980

  • Čs. Spisovatel Praha – zvláštní cena za ilustrace (Jakub Arbes – Romaneto)
Více
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies V POŘÁDKU