Artpit > Paintings > Paintings > Abstract > Šišky 10
Back
Share

Marie Vránová

Šišky 10

SIZE

MEDIUM

24 000 Kč
 

Pocházím z jižní Moravy. V české krajině jsem se setkala s typickou lidovostí, která je tvořena rukama lidí, kteří zde žijí. Česká krajina je silně ovlivněna německou kulturou, která je patrná i ve zdobnosti lidových staveb. Zaujala mne osobitá výzdoba na štítech domů, která je tvořena ornamenty ze šišek. Šišky jsou kladeny rytmicky vedle sebe tak, že vytvářejí ornamenty, či jen ozdobné květiny. Začala jsem hledat rytmičnost v přírodě. Z cest po Čechách mi zůstala fotografie zachycující jeden z těchto štítů. Na tuto fotografii jsem začala reagovat.

Vznikají postupně obrazy plné šišek. Pokračuji v jednoduchém rytmu záznamu krajinných přírodnin, ornamentem s využitím minimální barevnosti, zemitých barev, záznamem hutnosti tvarů rostoucích v krajině. Na téma reaguji i formou performance, která se poprvé uskutečnila v Břeclavi při příležitosti reakce na Verdikt města o zamítnutí výsadby stromu, performance má název Strom / dubový sad 02. K tématu vznikla zvuková animace, Animace šišky, při které v pozadí běží zvuk čištění kmene stromu. Od roku 2015 jsou vzniklé obrazy průběžně prezentovány na jednotlivých výstavách.

Záznam pocitu, něčeho krásného, nezapomenutelné chvíle, která v sobě skrývá celou dlouhou pravdu času. Návraty zpět k předkům, lidem jež žili, jsou v nás, ale my jsme už slepí. Po cestách krajinou, na kterých jsou nejkrásnější plané jabloně a panenská červená jablíčka v dlaních. Každé má úplně jinou chuť, to podle toho, kde strom zapustil kořeny. Způsob života lidí, návraty k tomu starému, historii, s láskou k lidové renesanci a baroku prostých věcí. Člověk v přírodě, člověk na cestách, člověkem se stává.

Number of Views: 6414

More works from Marie Vránová

Šišky 10
Šišky 10
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.