Back

Daniel Bílek

Nově na Artpitu nabízíme zajímavé abstraktní obrazy jihočeského malíře Daniela Bílka.

Námětem obrazů Daniela Bílka je vlastně malba samotná. Podobně jako průkopníci tašismu a informelu, věří v imaginaci spontánního malířského procesu jakožto svébytného obsahu obrazu. Používá metody psychického automatismu bez následných estetických či významových korektur, čímž nechává diváka participovat na samotném tvůrčím aktu. Zároveň však nabízí otevřený prostor individuální imaginaci, zneklidňuje významem záhadného piktogramu, fragmentárními náznaky krajiny či předmětného světa.

This site uses cookies to provide services and analyze traffic. You consent to the use of cookies by using this site. More on cookies OK