Artpit > Paintings > Paintings > Still Life > Revelaed Night
Back
Share

Ivana Brázdová

Revelaed Night

SIZE
40 x 60 cm (HxW)

MEDIUM
oil on canvas

Nevyhraněný styl a motiv zobrazuje různá rozpoložení autorčina nitra, které se snaží přenést do svých děl.  Některé obrazy, téměř srovnatelné s fotografií, bez znatelných tahů štětcem, jsou v očividném kontrastu s obrazy, které jsou spíše impresionistické. I tato rozporuplnost charakterizuje její tvorbu.

Prostřednictvím aktů poukazuje na ženskou energii a někdy až provokativní smyslnost. Západ slunce, loďka na moři nebo barvitá krajina, působí na nitro pozorovatele obrazu, navozují harmonii a spojení se zobrazovaným místem. Motivy tanečníků silně rezonují s prostředím, ve kterém se malířka pohybuje část svého života. V abstrakcích se objevují motivy z východních filosofií a dokonce i v obrazech zátiší je rozpoznatelná atmosféra daného okamžiku…

Number of Views: 291

More works from Ivana Brázdová

Revelaed Night
Revelaed Night
This site uses cookies to provide services and analyze traffic. You consent to the use of cookies by using this site. More on cookies OK