Artpit > Paintings > Paintings > Portrait > Nesena I, z cyklu „Minulosti“
Back
Share

Martina Walterová

Nesena I, z cyklu „Minulosti“

SIZE

MEDIUM

V cyklu „Minulosti“ pracuje autorka jako v cyklu „Jižák“ s osobními vzpomínkami. „Snažím si znovu připomenout jedinečnost atmosféry pořízených snímků zasunutou kdesi v podvědomí. Maluji ovšem vzpomínku, která je obtěžkána různými novými skutečnostmi. Barva hraje v obrazech roli podstatnou, poukazuje na můj vnitřní pocit z osob. Tak divákovi přímo vštěpuji náladu, kterou chci, aby si z obrazu odnesl. Případně se zabývám poupravením skutečnosti snímku na skutečnost novou, ovšem uchovávající si původní atmosféru, a to zejména ve snímcích, jejíž asociace sami o sobě ve mě nevyvolávají konflikt.“

Tvorba Martiny Walterové na první pohled překvapí výrazným koloritem, živelnou energií, odpovídající malířčině naturelu. Obrazy svým obsahem nesou poselství plné dobrodružného objevování vnitřního i vnějšího světa. Přes jakousi anachronickou poctivost se autorka dostává ke svému nitru, k výtvarné stylizaci jazyka forem a barev, tolik typické pro malíře moderny jako byli Cezanne, Matisse nebo Picasso. Je si však vědoma nemožnosti výtvarného uchopení světa jednotnou stylovou formulí.

Prostor jejích obrazů je tudíž porušený, nepevný. V obrazech kontrastují biomorfní tvary s ostrostí geometrických těles a prostorových plánů. Figurální obrazy obrácené k malířčinu dětství jsou o hledání místa ve světě. Rajskou, avšak zároveň apokalyptickou barevnou krajinou obrazu, prochází autorka v podobě nebarevné dívčí protagonistky, jakéhosi stínu, možnosti či vzpomínky.

Number of Views: 3062

More works from Martina Walterová

Nesena I, z cyklu „Minulosti“
Nesena I, z cyklu „Minulosti“
This site uses cookies to provide services and analyze traffic. You consent to the use of cookies by using this site. More on cookies OK