Artpit > Paintings > Paintings > Still Life > What is Konstance doing when ...
Back
Share

Klára Sedlo

What is Konstance doing when ...

SIZE
70 x 60 cm (HxW)

MEDIUM
oil on canvas

Umělec je spojnicí k něčemu vyššímu, jak to kdysi popsal Paul Klee: Je kmenem stromu – čerpá tedy z koruny do kořenů a z kořenů do koruny, ze světa jiného do světa nám známého a naopak. Rozdíly mezi těmito světy se postupně stírají,  a umělec je tak potom přirozeně vláknem, po kterém tečou informace oběma směry. Jeho osoba vlastně není důležitá, domnívám se já. Sláva, která mu na našem světě snad připadne, je jen za to, že je otevřen vyšším věcem, že je otevřen Vidění.

Není to však on, kdo tvoří, je to cosi mimo něj i v něm – je to celý svět, který je schopen vidět naráz a zároveň dopodrobna. Je to mnoho nám neznámých rozměrů naráz.

Number of Views: 277

More works from Klára Sedlo

What is Konstance doing when ...
What is Konstance doing when ...
This site uses cookies to provide services and analyze traffic. You consent to the use of cookies by using this site. More on cookies OK